In Danish In English
 
Forside / Forskning / Børn
Printvenlig version

Børn

Forskningstemaet Børn omfatter følgende projekter:

 

X:IT - Forebyggelse af rygning i skolen

X:IT er en skolebaseret indsats, der skal forebygge rygning. Formålet med projektet er at evaluere effekten af X:IT, særligt med fokus på unge fra familier med få ressourcer. 


Boost - Frugt og grønt
En skolebaseret indsats
, der skal få elever i 7. klasse til at spise mere frugt og grønt.

 

Hi Five - Trivsel og hygiejne 
En indsats for at forbedre det fysiske miljø i skolen, særligt med henblik på at forbedre hygiejnen, mindske antallet af infektioner og øge trivslen hos skolebørn.

 

Drøn på skolegården

Projektet evaluerer, hvorvidt skolegården kan bruges til at fremme fysisk aktivitet i 6-12 årige elevers hverdag, - især for de 20% af eleverne, som er mindst aktive.

 

 

Afsluttede projekter

 

Nyfødt - Forberedelse til fødsel og familie

En indsats, som skal styrke kommende og nybagte forældre i forældrerollen for derigennem at fremme de nyfødte børns sundhed og trivsel.

 

Når byen bevæger børn 
Projektet evaluerer, om et områdeløft i Haraldsgade-kvarteret på Nørrebro i København fører til, at de 11-15 årige børn i kvarteret bliver mere fysisk aktive.

 

Space - rum til fysisk aktivitet
Projektet udvikler og evaluerer indsatser, der skal forbedre børns muligheder for fysisk aktivitet under transport, i skoletiden og i fritiden.

 

X:IT - Røgfri unge

Center for Interventionsforskning står for den videnskabelige evaluering af Kræftens Bekæmpelses rygeforebyggende indsats, Projekt X:IT.
 

Fysisk aktivitet
Projektet undersøgte effekten af ændringer i skole curriculum, skolekantiner og strukturelle faciliteter, der fremmer fysisk aktivitet.

 

Førstehjælp i skolen

Formålet med projektet var, at undersøge hvordan implementering af førstehjælpsundervisning i folkeskolerne kan forbedres og udbredes.

 

Overvægtige børn
Projektet undersøgte med BørneVægtsCenteret i København som case, hvad der sker i praksis, når et velafprøvet koncept som Standardized Obesity Family Therapy rettet mod svært overvægtige børn forsøges implementeret i en dansk kommunal virkelighed.

 
 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K