In Danish In English
 
Forside / Centret / Organisation
Printvenlig version

Organisation

Ledelsen af Centret
Center for Interventionsforskning ledes af Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed, SDU i København. Den faglige ledergruppe består udover centerlederen af forskningschef Anna Paldam Folker, SIF, og forskningschef Anne Illemann Christensen, SIF.

Centerkerne sikrer synergi og koordinering
Centret er etableret med en Centerkerne, der sikrer koordinering, samarbejde og synergi på tværs af projekterne og opsamler tværgående erfaringer med henblik på videreudvikling af teori og metodebaseret forskning. Centerkernen sikrer desuden kontinuerlig kontakt med interessenterne, og at ny viden formidles til forskningsverdenen og sundhedsfremmeaktører i Danmark.

Rådgivende Udvalg for Centret
Der er nedsat et Rådgivende Udvalg for Centret, som består af:

• Forskningschef Anders Hede (TrygFonden) (Formand)

• Kontorchef Andreas Jull Sørensen (Sundheds- og Ældreministeriet) (Næstformand)

• Dekan Ole Skøtt (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU)

• Forebyggelseschef Mette Lolk Hanak (Kræftens Bekæmpelse)

• Forskningsleder Anne Tjønneland (Kræftens Bekæmpelse)

• Projektchef Frederik Mühldorff Sigurd (TrygFonden)

• Enhedschef Jette Jul Bruun (Sundhedsstyrelsen)

• Seniorkonsulent Anne Cederlund Rytter (Danske Regioner)

• Projektchef Christine Paludan-Müller (Nordea-fonden)

• Konsulent Anne Hagen Nielsen (KL)

 
 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K