In Danish In English
 
Forside / Centret / Centret
Printvenlig version

Centret

Center for Interventionsforskning udvikler, implementerer og evaluerer indsatser, som er rettet mod at skabe gode rammer for sundhed og fremme sunde vaner. Indsatserne foregår på folkeskoler, tekniske skoler, i sundhedscentre, på jobcentre og i andre offentlige arenaer. Herved indsamles viden, som Centret formidler til kommuner og andre aktører, der arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse om bl.a., hvordan den praktiske forebyggelsesindsats bedst tilrettelægges.

Centret blev etableret i begyndelsen af 2009 med en donation på 100 mio. kroner fra TrygFonden. Donationen blev givet til forskerholdet efter udbud og på baggrund af den indsendte forskningsplan, der har været i internationalt review. I 2011 blev Centret tilført en tilsvarende donation fra Kræftens Bekæmpelse. I første omgang med en donation på 31 millioner kr. Denne donation er også givet på baggrund af en forskningsplan, der har været i internationalt review.


Center for Interventionsforskning - forskning i sundhedsfremme og forebyggelse, er et forskningscenter under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Centret har adresse på Statens Institut for Folkesundhed i København.

 

 

 

 

Forskningschef, Centerchef 
Morten Grønbæk
mg@si-folkesundhed.dk

 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K