In Danish In English
 
Forside / Centret / Målsætninger
Printvenlig version

Målsætninger

Center for Interventionsforskning udvikler, designer og gennemfører forsøg med nye, innovative sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser samt gennemfører implementerings- og evalueringsforskning.

Indsatserne kan være rettet mod fremme af sunde vaner såvel som sunde rammer og livsbetingelser. Centret fokuserer på indsatser, der gennemføres i kommunale og andre lokale arenaer, reducerer social ulighed i sundhed, og som kan implementeres med tilgængelige ressourcer. Centret gennemfører og evaluerer forsøg bl.a. i folkeskoler og i ungdomsuddannelserne, i beskæftigelsessektoren og i lokalsamfundet.

Centrets forskningsstrategiske målsætninger er at:

  • opbygge faglig kompetence inden for sundhedsfremme og interventionsforskning på højeste internationale niveau
  • udvikle og designe interventionsprogrammer inden for sundhed og forebyggelse
  • skabe viden om effekt af lokale sundhedsfremmeindsatser
  • belyse muligheder og barrierer for implementering af indsatser
  • bidrage til videreudvikling af teori om sundhedsfremme og forebyggelse
  • videreudvikle metoder til effektstudier i arenaer, hvor randomisering og kontrol er vanskelig
  • yde forskningsbaseret rådgivning til sundhedsfremmeaktører
  • udvikle værktøjer til brug for planlægning, gennemførelse af indsatser og dokumentation af lokale projekter


Forskning af højeste kvalitet og i samarbejde med lokale aktører
Centrets forsøg bliver designet som kontrollerede og om muligt randomiserede forsøg med henblik på at skabe viden om effekt på højest mulige evidensniveau. Studierne baseres som udgangspunkt på personnumre, der giver mulighed for registerbaseret opfølgning af kort- og langtidseffekter. Adfærdsændringer og umiddelbare helbredseffekter bliver målt ved objektive målinger og test samt spørgeskemaer med brug af validerede spørgsmål.

Planlægning og gennemførelse af indsatserne er baseret på anerkendte planlægningsmodeller, hvilket sikrer høj kvalitet og gennemsigtighed ved inddragelse af kommuner, relevante interessenter og målgrupper. Der bliver gennemført implementeringsforskning og procesevaluering for alle forsøg med henblik på vurdering af sammenhæng mellem indsats og effekt, vurdering af muligheder for forankring, herunder opnåelse af kapacitetsudvikling og lokalt ejerskab og vurdering af overførbarhed.

 
 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K