In Danish In English
 
Forside / Nyheder/arrangementer / Nyheder
Printvenlig version

NYHEDSBREVE

DECEMBER 2017
Indhold:
 
 • NEXT STEP, nyt interventionsprojekt 
 • Kan folkeskolen bruges til bedre håndhygienje? 
 • Højt alkoholforbrug påvirker mænds arbejdsliv negativt
 
MAJ 2017
Indhold:
 
 • Fem nye projekter i Centret
 • Hvad kan få de unge til at lade være med at ryge hash?
 • Nye ph.d.-afhandlinger i Centret

Hent nyhedsbrevet som pdf

 
 
DECEMBER 2016 
Indhold:
 
 • Er "sundhed på tværs" løsningen?
 • Hvad kom der ud af en intervention på erhvervsskoler?
 • Konference om børn og bevægelse i skolegården
 
OKTOBER 2016

Indhold:

 

 • Rygeregler og aftaler med forældre holder skoleelever røgfri
 • Ph.d.-forsvar om fødselsforberedelse i mindre hold
 • Mini, der skal få folk til at sidde mindre ned

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

 

MAJ 2016

Indhold:

 

 • Mobilen hæmmer børns mobilitet
 • Vores forskning skal være relevant
 • Hyldest til Finn Diderischsen

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

 

DECEMBER 2015

Indhold:

 

 • Gymnasieelver skal op af stolen
 • Dialog kan styrke implementering af interventioner
 • Ny kvinde bag roret

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

 

OKTOBER 2015

Indhold:

 

 • Undervisning kan ændre unges kostvaner
 • Sundhed på tværs af Atlanterhavet
 • Forskere til folkesundhedsdage
 • Nyt ph.d.-forsvar i centret

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

 

JUNI 2015

Indhold:

 

 • Amning er et fuldtidsjob
 • Forskning giver skoleelever et boost
 • Boost giver gode oplevelser med sund mad
 • Vagtskifte i centret

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

 

DECEMBER 2014

Indhold:

 

 • Kun få lærere føler sig klar til at undervise i førstehjælp
 • Forskere på internat
 • Kliniske retningslinier kræver timing og information
 • Formidlingspris til centerforsker

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

 

SEPTEMBER 2014

Indhold:

 

 • Hvad koster en øl i baren? Hvad betyder gymnasiernes alkoholpolitik for elevernes drikkevaner?
 • Fokus på forebyggelsespakkerne - gå-hjem-møde om social ulighed i sundhed
 • Folkesundhedsdage i september - flere fra centret holder oplæg ved konferencen i Nyborg

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

 

MARTS 2014

Indhold:


• Vi er blevet klogere. Interview med forskningsleder Morten Hulvej Rod
• Den sunde skole - stor interesse for seminar om skolebaserede indsatser
• Partnerskaber er vejen frem i alkoholforebyggelse. Centret afholdt alkoholkonference i februar.
• Gå-hjem-møde om forebyggelse af social ulighed i sundhed, d. 10. juni.

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

 

DECEMBER 2013

Indhold:

 

• Nye projekter søsættes i 2014, især om 16-20 årige

• Tjek ind - proaktiv indsats i almen praksis

• Fysiske rammer gør det ikke alene - resultater fra Space-projektet

• International interesse for Centrets projekter

• Førstehjælp i folkeskolen

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

 

JUNI 2013

Indhold:

 

• Centret følger arbejdet med forebyggelsespakkerne 
• Dialog og samarbejde som grundlag for den gode intervention på tekniske skoler 
• Sundhed på tværs under luppen

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

 

APRIL 2013

Indhold:


• Fødselsforberedelse skal styrke parforholdet 
• Publikationer fra Centret på nettet 
• Ledige med alkoholproblemer 
• X-IT - Evaluering af en skolebaseret indsats mod rygning
• Kommuner søges til forskningsprojekt 
• Ny chefkonsulent i Centret 
• Hvilke rygestopmetoder virker bedst? 
• Evaluering af BørneVægtsCentret i Københavns Kommune

Hent nyhedsbrevet som pdf 
 

 

DECEMBER 2012 
Indhold

• Interventionsforskning er værd at vente på

• Interview med professor Tine Tjørnhøj-Thomsen om Implementeringsforskning
• Drøn på skolegården - invitation til kommuner og at blive del af nyt interventionsprojekt

• Hygiejneforbedring på skoletoiletter

• Drøn på skolegården - invitation til kommuner og at blive del af nyt interventionsprojekt

• Fire nye publikationer fra Centret

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

 

SEPTEMBER 2012

Indhold:

 

• Evaluering af Centret
• Centerchefen stopper 
• Sundhedsfremme i danske kommuner - et sprængstof mellem politik og praksis

• Forskerpriser
• Pilotafprøvning af fødsels- og forældreforberedelse 
• Virker frugt- og grøntindsats i 7. klasse?

• 9. klasses unge holdes til ilden - uden røg 
• Sundhedsborgmesteren i København roste børnene i Haraldsgadekvarteret for deres indsats 

Hent nyhedsbrevet som pdf

MAJ 2012
Indhold:


• Tilgængeligheds betydning for børns frugt- og grøntindtag
• Drenge er mere fysisk aktive end piger
• Skoleelevers fysiske aktivitet bliver testet
• Spørgeskemaundersøgelse blandt 6000 elever på tekniske skoler
• Forsøg med bedre håndhygiejne på skoler
• Effektmåling af hjælp til rygestop 

Hent nyhedsbrevet som pdf
 

DECEMBER 2011

Indhold:

 

• Centret skiftede officielt navn og logo den 18. november i år, og samtidig blev Centret udvidet med seks nye projekter

Hent nyhedsbrevet som pdf
 

SEPTEMBER 2011

Indhold:

 

• Der er fuld tryk på Centrets projekter, og i nyhedsbrevet kan du læse seneste nyt fra en række af vores forskningsprojekter

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

JUNI 2011

Indhold:

 

• Erfaringer med kort alkoholintervention i kommunale sundhedscentre – ny rapport

• Projekt Hi Five - trivsel og hygiejne i folkeskolen søger stadig kommuner

• Litteraturstudie af frafald fra patientrettede forebyggelsestilbud

• Projekt Beskæftigelse og Alkohol (tidl. Ledige med alkoholproblemer) har ændret design 

• Tidligere kendt som Projekt Forebyggelse på Tekniske skoler

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

FEBRUAR 2011

Indhold:

 

• Projekt trivsel og hygiejne i folkeskolen søger kommuner

• Ny national kortlægning af patientrettede forebyggelsestilbud

• Nyt fra Space-projektet - playspots
• Referat af forsker – praktikerseminar 25. – 26. november 2011
Hent nyhedsbrevet som pdf

DECEMBER 2010

Indhold:

 

• Centerets seminar om at skabe evidens i samarbejde mellem forskning og praksis gik godt

• Mere frugt og grønt til teenagere! – Projekt Boost er i gang

• Kortlægning inden for patientrettet forebyggelse

• Centerchef Tine Curtis stopper i Centeret og SIF

Hent nyhedsbrevet som pdf
 

MARTS 2010

Indhold:

 

• Begejstring på pilotskole for forskningsprojektet ”Når Byen Bevæger Børn”

• Hvor henter jeg information om ny viden og erfaringer fra centrets projekter?

• Hjemmesiden kan nu læses på både dansk og engelsk

• Fremdrift og muligheder for deltagelse i øvrige projekter

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

FEBRUAR 2010

Indhold:

 

• Forsknings Projekt Frugt og Grønt er blevet til BOOST

• Fremdrift og muligheder for deltagelse i øvrige projekter

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

DECEMBER 2009

Indhold:

 

• Projektet "SPACE - rum til fysisk aktivitet" - nu for alvor i gang!

• Konference om "Børn, fysisk aktivitet og sundhed"

• ”Når Byen Bevæger Børn”

• Fremdrift og muligheder for deltagelse i øvrige projekter

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

SEPTEMBER 2009

Indhold:

 

• Invitation til kommuner om samarbejde

• Kursus i projekt Motiverende samtale

• Besøg på skoler i projekt SPACE

Hent nyhedsbrevet som pdf

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Centret
 
 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K