In Danish In English
 
Forside / Forskning / Policy projekter
Printvenlig version

Policy projekter

Forskningsprojekter under Policy projekter:

 

Forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne

Projektet undersøger kommunernes betingelser for at forebygge og belyse de politiske og organisatoriske forudsætninger for vellykket forebyggelse og sundhedsfremme på lokalt plan.

 

Sundhed på tværs 

Ph.d.-projekt skal undersøge, hvordan kommunerne arbejder med fænomenet ’Sundhed på tværs’.

 

Afsluttede projekter

Kortlægning af kommunernes forebyggelsestilbud 

Kortlægningen bidrager til en generel belysning af status for kommunernes patientrettede forebyggelsestilbud.

 

Monitorering af kommunernes implementering af forebyggelsespakkerne

Det primære formål med dette projekt er gennem en monitorering at undersøge i hvilken udstrækning kommunerne i perioden 2013–2015 har implementeret flere af forebyggelsespakkernes anbefalinger - og med øget kvalitet?

 
 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K