In Danish In English
 
Forside / Forskning / Unge
Printvenlig version

Unge

Under temaet Unge er der følgende projekter:

 

 

X:IT - Forebyggelse af rygning i skolen

X:IT er en skolebaseret indsats, der skal forebygge rygning. Formålet med projektet er at evaluere effekten af X:IT, særligt med fokus på unge fra familier med få ressourcer. 

 

Alkohol og rygning på gymnasier og erhvervsskoler

Projektet har til formål at undersøge sammenhængen mellem rygepolitik og rygevaner på erhvervsskoler og sammenhængen mellem gymnasiers alkoholpolitik, herunder festpraksis og elevernes festpraksis.

 

FOKUS - trivsel på røgfri erhvervsskoler

Formålet med projekt FOKUS er at udvikle, indføre og evaluere en flerstrenget indsats, der skal minimere antallet af rygere på erhvervsskoler. Projektet undersøger, hvordan praktisk omsættelige indsatser på erhvervsskoler kan fjerne cigaretter som en del af elevernes fællesskaber, både ved at indføre røgfri skoletid og ved et trivselsforløb for nye elever. Det er antagelsen, at indsatsen forbedrer det fysiske og sociale miljø på skolen og derigennem styrker trivslen og fagligheden.

 

en go' Bgym'

Projektet har til formål at udvikle, gennemføre og evaluere en indsats i gymnasiet, der skal fremme trivsel og fællesskab blandt elever på første år. Indsatsen rettes mod elevernes kost- og måltidsvaner, bevægelse, stress og søvn med henblik på at skabe et godt gymnasieliv.

 

Young & Active

Formålet med projekt Young & Active er at udvikle, implementere og evaluere en bæredygtig indsats, hvor unge inspirerer unge til at iværksætte og deltage i aktiviteter, der fremmer identitet, fællesskab, trivsel og bevægelse på ungdomsuddannelser. Young & Active afprøves og evalueres på gymnasier som en del af projekt en go' Bgym'.

 

Trivsel, Fællesskab & Faglighed (tidl. Tekniske skoler)

Projektet retter sig mod skolernes organisering af undervisnings- og praktikforløb og mod styrkelse af de unges muligheder for at udvikle gode sociale fællesskaber. Projektet har til formål at udvikle og afprøve interventioner, der dels forebygger rusmiddelbrug blandt unge på tekniske skoler dels reducerer frafald.

 

Inddragelse af rygere på erhvervsskoler

Pilotprojektet har til formål at undersøge, hvordan man kan bruge fremtidsværkstedsmetoden som ramme for at udvikle rygeinterventioner på erhvervsskoler og hvilken betydning det har for erhvervsskoleeleverne at deltage i fremtidsværkstedsinspirerede workshops.

 
 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K